Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upozorňuje na průzkum Evropské komise týkající se vyhodnocování účinnosti směrnice o nekalých obchodních praktikách v zemědělském a potravinovém řetězci. Do českého právního rámce byla směrnice transponována prostřednictvím novely zákona o významné tržní síle, která nabude účinnosti k 1. 1. 2023.

Dne 17. dubna 2019 přijaly Evropský parlament a Rada směrnici (EU) 2019/633 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Za účelem posouzení účinnosti opatření, která členské státy v souvislosti s touto směrnicí přijaly, provádí Komise ve všech členských státech každoroční průzkumy. Průzkum je určen pro dodavatele v různých článcích zemědělského a potravinového řetězce, na něž se směrnice vztahuje.

V předchozích letech z šetření vyplynulo, že mezi nejčastější problém patří např. pozdní platby dodavatelům nebo jednostranné změny smluv ze strany silnějšího odběratele. Mezi subjekty z České republiky byla v předchozích letech patrná nižší ochota zúčastnit se průzkumu. Evropská komise přitom shromážděné ohlasy velmi silně reflektuje při vyhodnocování efektivity směrnice.

Vyplnění dotazníku zabere přibližně 15 minut. Průzkum bude probíhat do středy 15. března 2023.

Vstup do dotazníku

Výsledky předchozích průzkumů

 

Zdroj: https://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/3484-dodavatele-zemedelskych-a-potravinarskych-produktu-se-mohou-vyjadrit-k-efektivite-smernice-o-nekalych-obchodnich-praktikach.html