Kontrola výrobků s deklarací „Vyrobeno podle české cechovní normy“ v roce 2022

Cílem kontrolní akce bylo prověřit dodržování požadavků na jakost a označování výrobků uváděných na trh s deklarací (logem) „Vyrobeno podle české cechovní normy“ a zkontrolovat, zda u těchto výrobků nedochází ke klamání spotřebitele nedodržením jakosti a požadavků deklarovaných českou cechovní normou (ČCN).
ČCN obsahují povinné složky, přípustné a nepřípustné složky, technologický postup výroby, senzorické parametry a nadstandardní parametry dané potraviny. Mají zaručovat vyšší kvalitu dané potraviny ve srovnání s ostatními potravinami stejného druhu na trhu a zejména garantovaný obsah jen těch složek, které jsou v normě uvedeny.

Skupina potravin: Značky kvality
 
 
Zdroj: Potraviny na pranýři