Veřejná konzultace EFSA. Termín pro zaslání připomínek: 10. 2. 2023

Oddělení EFSA pro výživu a inovace potravin zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska o tolerovatelné horní hranici příjmu (UL) vitaminu B6. Tento dokument přehodnocuje bezpečnost užívání vitaminu B6 a uvádí revidované UL.

Zainteresované strany se vyzývají, aby do uvedené lhůty předložily své připomínky. Při předkládání připomínek je třeba uvést konkrétní odkaz na čísla řádků a stránek, kterých se připomínky týkají.

Návrh stanoviska a on-line nástroj pro zasílání komentářů najdete na portálu EFSA Connect.

Autor: EFSA

Zdroj: https://www.bezpecnostpotravin.cz/navrh-vedeckeho-stanoviska-efsa-k-hodnotam-tolerovatelne-horni-hranice-prijmu-vitaminu-b6.aspx