Na základě nařízení vlády ze dne 14. 12. 2022 došlo s účinností k 1. 1. 2023 k zastropování cen elektřiny a plynu pro velké průmyslové podniky a další firmy, na které se dosud nevztahovalo předešlé nařízení vlády ze dne 5. 10. 2022.

S účinností od 1. ledna 2023 budou velké podniky platit za elektřinu a plyn stejné maximální částky jako domácnosti či malí a střední podnikatelé.

Velké podniky žádající dodávku za stropovanou cenu mají povinnost odevzdat čestné prohlášení o tom, že jsou velkými podniky nebo požadují dodávku elektřiny či plynu za podmínek stanovených pro velké podniky.

Kromě zastropování cen energií jsou poskytovány další formy pomoci, například Výzva I. Úspory energie v rámci implementace OP TAK 2023-2027 či Výzva I. Na podporu modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění v průmyslu z Národního plánu obnovy.

Jaké další formy podpory jsou poskytovány, jak pro získání podpory dále postupovat a mnoho dalšího se dozvíte v našem shrnutí.

V souvislosti se zastropováním cen energií a získáváním poskytnutí pomocí je Vám plně k dispozici tým PEYTON legal.

Pro více informací klikněte na obrázek níže.

Autor: PEYTON legal

Vydáno: 17. ledna 2023

Zdroj: https://www.peytonlegal.cz/zastropovani-cen-energii-a-souvisejici-programy-podpory/