Rozpočet kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství (dále jen kapitola MZe) na rok 2023 je součástí státního rozpočtu ČR, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 30. listopadu 2022 a zveřejněn ve sbírce zákonů ČR jako zákon č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023.

Celková charakteristika rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023

Příjmy celkem  38 327 401 tis. Kč
Výdaje celkem  57 485 751 tis. Kč

Podrobnější informace k rozpočtu kapitoly MZe na rok 2023 naleznete v příloze Komentář k rozpočtu MZe pro rok 2023.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo zemědělství zveřejňovaný dle § 5 odst. 2 b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti naleznete v příloze Rozpočet OSS MZe na rok 2023 a SDV 2024 a 2025.

Přílohy

 

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/rozpocet-mze/x2023/