Dokument poskytuje hlavní tendence makroekonomického vývoje, průmyslu, stavebnictví, zahraničního a vnitřního obchodu.


Ekonomický růst ve světě byl v roce 2022 významně zasažen globálními ekonomickými a politickými vlivy. Rostoucí ceny komodit, zejména energií, narušené dodavatelsko-odběratelské řetězce i další negativní šoky umocněné ruskou agresí vůči Ukrajině přispěly k tomu, že značná část světových ekonomik již prochází či přinejmenším směruje do další recese. Vlády se snaží mírnit dopady energetické krize a vysokých cen zavedením různých preventivních a mimořádných opatření a centrální banky přistupují k nebývalému tempu zvyšování úrokových sazeb. Tyto kroky by měly přispět ke stabilizaci situace a následnému zotavení i za cenu vyššího zadlužení států a dočasného útlumu ekonomického růstu.

Třetí čtvrtletí bylo z pohledu výkonu České republiky nejhorší od počátku roku 2021, kdy v ekonomice ještě doznívaly dopady pandemie. Hrubý domácí produkt vzrostl meziročně o pouhých 1,7 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím dokonce klesl o 0,2 %. Ke zhoršujícímu se výkonu přispěla hlavně klesající domácí spotřeba. Zrychlující inflace způsobila růst životních nákladů a zhoršení finanční situace domácností. To společně s pesimističtějšími očekáváními zapříčinilo, že domácnosti odkládaly své nákupy. Naopak příspěvek zahraničního obchodu k meziročnímu růstu HDP byl po roce opět kladný v důsledku lepší zahraniční poptávky. Meziročně vyšší byly i výdaje na tvorbu hrubého kapitálu – investice, nicméně jejich tempo růstu se postupně zmenšuje.

Budoucí vývoj je zastíněn řadou nejistot a rizik. Klíčová bude intenzita a délka trvání ruské agrese na Ukrajině, která zesílila makroekonomické problémy. Pro rok 2023 očekáváme doznívání problémů s globálními řetězci i pozvolné snížení inflace.

Analýza je ke stažení níže.