Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva
a Odborná sekce řízení jakosti rostlinných komodit a krmiv
si Vás tímto dovolují pozvat na tradiční, výroční
SEMINÁŘ PRO LABORATORNÍ PRACOVNÍKY dne 25. ledna 2023. 

Více níže.

Registrace: 

Registrace na událost | Spolek pro komodity a krmiva (spkk.cz)

 

Zdroj: https://spkk.cz/wp-content/uploads/2022/12/Pozvanka-na-Seminar-pro-laboratorni-pracovniky-2023.docx.pdf