Aktuatily k nákazové situaci

3. 1. 2023 
V České republice jsou první tři ohniska ptačí chřipky H5N1 v letošním roce. Nacházejí se ve třech různých krajích: Středočeském, Ústeckém a Královéhradeckém. Dvě ohniska se nacházejí v malochovech, jedno v komerčním velkochovu drůbeže.
První z letošních ohnisek je ve velkochovu krůt Farma Druhaz v Sedlčanech ve Středočeském kraji. Na farmě se nachází v jedné z hal více než 1 000 kusů krůt v porážkové hmotnosti, v dalších halách pak dalších 12 000 kuřat na maso. Chovatel nahlásil úhyn několika desítek krůt. Veterinární inspektoři na místě uskutečnili šetření, nařídili mimořádná veterinární opatření a odeslali vzorky k vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které následně potvrdilo ptačí chřipku H5N1. Všechna drůbež bude v souladu s legislativou utracena.
Další ohnisko se nachází v obci Velká Bukovina na Děčínsku. Chovatel v pondělí 2. 1. 2023 nahlásil úhyn šesti z 13 kusů drůbeže/slepic s příznaky nákazy. Také zde vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo ptačí chřipku H5N1.Na hospodářství byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Zbývající kusy byly dnes utraceny.
Třetí ohnisko se nachází v obci Kozojedy na Jičínsku v Královéhradeckém kraji. Zde malochovateli uhynulo 13 z 27 nosnic. I zde byla potvrzena ptačí chřipka H5N1, byla přijata opatření proto šíření nákazy. Zbývající drůbež bude dnes utracena.
Okolo všech tří ohnisek budou vymezena ochranná pásma a v nich vydána mimořádná veterinární opatření.

3. 1. 2023
Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo výskyt ptačí chřipky subtypu H5N1 i v druhé polovině zasažené haly velkochovu nosnic v Brodu nad Tichou na Tachovsku. V ohnisku nákazy se tak nachází zhruba 220 000 nosnic. Budou v souladu s legislativou utraceny. Výsledky průběžně vyšetřované drůbeže ze zbývajících dvou hal jsou zatím negativní. Kolem ohniska byla v souladu s legislativou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.

31. 12. 2022 
Bylo zlikvidováno ohnisko ptačí chřipky v malochovu slepic v Ostravě-Bartovicích. Chovatelka o den dříve nahlásila úhyn třetiny z celkem 21 slepic v chovu. Veterinární inspektoři vydali na místě předběžná opatření a odebrali vzorky, které zaslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. Vyšetření prokázalo, že se jednalo o ptačí chřipku H5N1. Zbývající drůbež v chovu byla utracena. V souladu s platnou legislativou budou vymezena ochranná pásma a v nich vydána mimořádná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Jedná se o 20. ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky v ČR v roce 2022.

30. 12. 2022
Ve velkochovu nosnic společnosti Česká drůbež s. r. o v obci Brod nad Tichou na Tachovsku v Plzeňském kraji byla dnes vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrzena ptačí chřipka subtypu H5N1. V současné době se čeká na stanovení patogenity viru. Ve třech halách se zde nachází cca 750.000 kusů nosnic. Důvodem k odebrání vzorků a zahájení šetření ze strany veterinárních inspektorů byla skutečnost, že chovatel ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem nahlásil náhlý zvýšený úhyn drůbeže v jedné ze tří hal. V chovu byla ihned přijata předběžná opatření k zamezení šíření nákazy. SVS se ve spolupráci s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému se připravuje k utrácení drůbeže v chovu. Kolem ohniska budou v souladu s legislativou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.

Související odkazy

 
Ptačí chřipka – nejčastější dotazy k omezení venkovního chovu drůbeže

Ptačí chřipka v ČR – podrobné aktuální informace

Vysoce patogenní aviární influenza – nákazová situace v Evropě a ve světě