Ministerstvo agrární politiky a potravinářství Ukrajiny poskytuje grantovou pomoc ukrajinským podnikům na zakládání a rozvoj sadů a skleníků.

Ministerstvo agrární politiky a potravinářství poskytlo dotační podporu na založení nebo rozvoj sadů na ploše 904 hektarů a na stavbu skleníků na 10,75 hektaru.

Doposud udělené granty dosáhly výše 314,9 milionu hriven (7,7 mil. eur).

Plocha pozemku pro rozvoj nebo založení sadu má činit od 1 do 25 hektarů. U skleníku se ukazatel pohybuje od 0,4 až 2,4 hektaru, přičemž počet vytvořených pracovních míst musí být alespoň 14 lidí na hektar. Žádost o založení skleníku musí obsahovat projekt modulového skleníku.

Mezi schválenými grantovými projekty převažují sady s následujícími stromy a keři: vlašský ořech (350 ha), borůvka (271 ha), jabloň (271 ha), jahodník (74 ha), maliník (54 ha).

Nejvíce sadů a skleníků vznikne v Zakarpatské (217 ha), Lvovské (151 ha), Kyjevské (144 ha), Ivano-Frankivské (107 ha) a Dněpropetrovské (74 ha) oblasti. 

Program počítá se spolufinancováním za podmínek: podnik se podílí minimálně 30 % na celkové hodnotě projektu, maximální spolufinancování státu je 70 %. Poskytnuté prostředky lze použít na úhradu všech typů nákladů spojených s realizací schváleného projektu sadu nebo skleníku včetně zařízení na vybavení sadu, zpracování půdy, ošetření rostlin. To vše skýtá nové obchodní příležitosti pro české exportéry příslušné produkce.

Zpracoval tým pracovníků kanceláře CzechTrade Ukrajina. 

Zdroj: https://minagro.gov.ua/