SVS a MZe zveřejnily Metodiku pro státní veterinární dozor, chovatele hospodářských zvířat a myslivce.

 

Státní veterinární správa (SVS) a Ministerstvo zemědělství zveřejnily Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2023. Jeden ze zásadních koncepčních dokumentů pro státní veterinární dozor a důležitý dokument pro chovatele hospodářských zvířat či myslivce každoročně navrhuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Dokument zohledňuje vývoj nákazové situace.

V souladu s veterinárním zákonem č. 166/1999 Sb., jsou stanoveny povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce. a to včetně lhůt k jejich provedení a určuje, které z nich a v jakém rozsahu hradí z prostředků státního rozpočtu.

Zdroj: SVS