Klima je jeden z důležitých faktorů, které ovlivňují životní podmínky a styl společnosti, aniž bychom si to plně a vždy uvědomovali. Lidé nicméně od dávných dob vnímali střídání ročních období, případně období sucha a dešťů, a v souladu s nimi obdělávali půdu, stavěli svá obydlí nebo činili důležitá rozhodnutí.

Autor: Statistika a My, 11 - 12/2022, Ročník 12, str. 23

Zdroj: https://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2022/12/1804221112.pdf