Dotaz:

Jak vykládat požadavky čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“) pro velikost písma užitého při uvádění povinných informací o potravinách?

Odpověď:

Dle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011 platí, že jsou-li povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu nebo na etiketě k němu připojené, vytisknou se na nich v dobře čitelné podobě,  písmem, jehož střední výška, jak je definována v příloze IV, činí nejméně 1,2 mm. Dle čl. 13 odst. 3 nařízení v případě obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je menší než 80 cm2, činí střední výška písma uvedeného v odst. 2 nejméně 0,9 mm.

Termín x-height, dle typografických pravidel představuje vzdálenost mezi střední dotažnicí (meanline) od základní dotažnice - účaří (baseline). Tato vzdálenost se nazývá střední výška písmaanglicky x-height (výška minusky x)[1]a definuje velikost malých písmen (minusek). V naprosté většině fontů této vzdálenosti odpovídá ještě písmeno „v“, „w“ a „z“.

 

[1] Beran, V. a kolektiv: Aktualizovaný typografický manuál, IV. Vydání, 2005

 

Přílohy

 Autor: SZPI
 
Vydáno: 22. prosince 2022