Spotřebitelské právo postihne řada významných změn na základě zákona č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník, který byl dne 7. 12. 2022 zveřejněn ve Sbírce zákonů.

Nová právní úprava reguluje zejména zveřejňování uživatelských recenzí, způsob oznamování slev, zavádí pravidla objednávkového procesu a přináší řadu dalších změn, které bude nutné zahrnout do všeobecných obchodních podmínek a dalších informačních dokumentů.

Zákon nabyde účinnosti již 6. 1. 2023, proto Vám přinášíme základní shrnutí nejvýznamnějších změn a povinností, které budou podnikatelé při styku se spotřebiteli povinni dodržovat.

Autor: PEYTON legal

Vydáno: 13. prosince 2022

Zdroj: https://www.peytonlegal.cz/novela-spotrebitelskeho-prava/