V rámci strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ („Farm to Fork“), která je součástí klimatického balíčku „Zelené dohody pro Evropu“ („Green Deal“), Evropská komise navrhuje zavést povinný systém značení výživových hodnot na předních stranách obalů.

Jak se k tomu staví evropské instituce a co to znamená pro potravinářství? Tomu se věnovala konference, kterou v Bruselu pořádalo české předsednictví.

Povinné značení potravin pomocí písmen a barevného semaforu, jako je např. Nutriscore, je přibližně pro polovinu členských států nepřijatelné. Podle nich musí být případný nový
unijní harmonizovaný systém nutričního označování na přední straně obalu založen na vědeckých základech, musí být jednoduchý, srozumitelný a reflektovat konzumované porce potravin. Spotřebitel by měl být také informován o vhodném množství potravin, které může sníst.

Více zde: https://eagri.cz/public/web/file/713664/Zpravy_z_MZe_11_2022.pdf

 

Autor: Newsletter MZe 11/2022, str. 7