Tisková zpráva – Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) schválil Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2023. Z celkem 2,739 miliard korun směřuje do živočišné výroby 1,88 miliardy, do rostlinné výroby 305 milionů, do potravinářství 356 milionů a na ostatní aktivity, jako je například vzdělávání a poradenství, 198 milionů korun.

Národní podpory v zemědělství jsou určeny na programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat nebo na dobré životní podmínky v chovech. Další programy zajištují zlepšení genetického potenciálu hospodářských zvířat či podporou včelařství a rybníkářství. Peníze jsou připraveny na ozdravování polních plodin, ovocné sady nebo budování kapkových závlah. Podporu mohu získat také potravinové banky, nevládní organizace nebo obce, které mají v náhradní péči zvířata.

„V roce 2023 budou národní zemědělské dotace nižší než letos, protože musíme vycházet z aktuálních možností státního rozpočtu. Tyto dotace ale nejsou jediný zdroj podpory z národních zdrojů. Další příspěvky mohou zemědělci a potravináři získat z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, protože tomu jsme na příští rok rozpočet o jednu miliardu navýšili. Tyto peníze tak pomohou žadatelům například s nákupem zemědělských strojů, půdy nebo s náklady na pojištění. Navíc budeme ještě průběžně hledat další zdroje, kterými národní programy dodatečně posílíme, třeba z nespotřebovaných výdajů rozpočtu ministerstva nebo z úspor,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Programy pro rok 2023 navážou na programy z minulých let. Pravidla pro žadatele rovněž udržují kontinuitu s předešlými zásadami. Změna vycházející vstříc žadatelům nastala u data podání žádosti. Pro všechny programy začne nyní platit, že šanci na uznání dotace budou mít i žádosti, které přijdou po termínu. Pokud podá zájemce žádost později o 15 dní, bude mu dotace zkrácena o 3 %, u zpoždění do 30 dní to bude 5 %. Doposud toto pravidlo pro všechny programy neplatilo a opožděné žádosti byly zamítány. V případě nedostatku prostředků si Ministerstvo vyhrazuje možnost některé podprogramy s ohledem na jejich účelnost a efektivitu nerealizovat.

Národní dotace v zemědělství pro rok 2023

Název programu

 rok 2023

dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 (kapitálové výdaje)

 

tis. Kč

tis. Kč

Podpora včelařství

47 000

 

Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

 

30 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

 

65 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství

 

10 000

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 

200 000

 

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

162 000

18 000

Genetické zdroje

94 000

 

Nákazový fond

900 000

 

Poradenství a vzdělávání

133 000

700

Podpora evropské integrace nevládních organizací

15 000

 

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

21 500

 

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu

 

230 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

60 000

 

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

18 000

 

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

76 000

36 000

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ

20 000

 

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

600 000

 

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

2 800

 

Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství

0

*)

 

Podpora poskytovaná dle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině

0

**)

 
 

2 349 300

389 700

C e l k e m

2 739 000

*) Finanční prostředky na program budou v případě vzniku škod způsobených mimořádnými událostmi stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.

**) Finanční prostředky budou v případě podpory poskytované dle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.

Dotace z rozpočtu České republiky jsou nezbytné pro podporu českého zemědělství a potravinářství. Stát tak přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkova. Zároveň tím pomáhá udržovat konkurenceschopnost českých zemědělců a potravinářů na mezinárodním trhu.

Celé znění Zásad pro poskytování dotací najdete zde: Zásady pro rok 2023 (Dotace, eAGRI)

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství