Nedávný průzkum mezi slovenskými spotřebiteli ukázal, že většině Slováků záleží na zdravém stravování. To má následně vliv i na výběr potravin, při jejichž koupi se řídí i informacemi uvedenými na obalu.

V průzkumu pro společnost Nestlé nadpoloviční většina Slováků a Slovenek (53 %) uvedla, že v rámci svého životního stylu dbá na zdravé stravování a zohledňuje to i při výběru potravin. Jen 13% vysloveně tvrdí, že na zdravé stravování nedbá.

Zvyšující se zájem lidí o zdravé stravování proto motivuje stále více výrobců potravin, aby na obalu uváděli i informace o jejich výživové kvalitě. Ideální, ve zjednodušené a graficky srozumitelné formě, které by spotřebitel snadno porozuměl. Proč? Protože navzdory podrobným informacím o složení potravin na obalu spotřebitelé často nevědí, jak si hodnotné potraviny mají vybírat. Ať už je to jejich obrovským množstvím na pultech obchodů nebo i nedostatkem odborných znalostí, tedy neschopností správně interpretovat informace uvedené na obalu.

Autor: www.nutriscorecesko.cz

Vydáno: 5. 12. 2022

Zdroj: https://www.nutriscorecesko.cz/aktuality/pruzkum-na-slovensku-nutri-score-na-obalu-potravin-je-pro-lidi-uzitecnym-pomocnikem