Tisková zpráva – Státní veterinární správa má nově potvrzená ohniska afrického moru prasat a ptačí chřipky a je připravena udělat maximum proti šíření afrického moru prasat a zabránit tomu, aby se nákaza dostala do chovů prasat domácích. Zkušenosti čerpají z minulosti a průběhu a potlačování předchozích nákaz. Tuzemský systém veterinárního dohledu je na vysoké úrovni, není důvod se obávat konzumace vepřového a drůbežího masa, vajec, ani výrobků z nich.

Přestože se České republice jako jednomu z mála státu už podařilo v minulosti africký mor prasat vymýtit, po téměř pěti letech od posledního případu bylo na našem území potvrzeno nové ohnisko tohoto viru.

„Velmi oceňuji přístup Státní veterinární správy. Jakmile bylo včera potvrzeno nové ohnisko afrického moru prasat, veterináři ihned věděli, co mají dělat. Okamžitě přijali opatření, která minimalizují dalšímu šíření nákazy v populaci prasat divokých a zabrání tomu, aby se nákaza dostala do chovů prasat domácích,“ řekl Petr Jílek, náměstek sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství.

Lidé nemají důvod k obavám, potraviny v České republice jsou pod veterinárním dohledem. Kolem místa nálezu nakaženého prasete na Liberecku je vymezeno takzvané pásmo infekce na ploše zhruba 200 km2. V této oblasti je dočasně zakázán lov divokých prasat a omezen pohyb obyvatelstva v přírodě. Zakázáno je také krmení a vnadění volně žijících prasat. Uživatelé honitby mají povinnost vyhledávat uhynulá volně žijící prasata a prasata sražená dopravními prostředky. Opatření se dotknou také místních chovatelů prasat domácích a provozovatelů jatek či zvěřinových závodů. Platí zákaz chovu prasat ve venkovním prostředí, včetně vypouštění do venkovních výběhů. Chovatelé nesmí krmit chovaná prasat obilovinami sklizenými v pásmu infekce s výjimkou obilovin zkrmovaných chovaným prasatům s prodlevou 42 dnů od jejich sklizně. 

Při výskytu ptačí chřipky patří mezi základní preventivní opatření přesunout chovy drůbeže do uzavřených objektů a zabránit jejich kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde to není možné, je nutné minimalizovat riziko kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek a zabránit pohybu na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů apod. 

Ministerstvo zemědělství bezprostředně zareagovalo na nové nálezy obou nákaz a Státní veterinární správě přidalo do rozpočtu navíc 30 milionů korun, které jí umožní účinně bojovat proti nákazám a zamezit tak jejich šíření.   

Konkrétní podoba mimořádných veterinárních opatření a další podrobné informace k situaci jsou zveřejňovány na stránkách Státní veterinární správy.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství