Ve Sbírce zákonů byl dne 30. listopadu publikován pod č. 359/2022 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Novela mění samotný název zákona, který se bude jmenovat „zákon o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů“ a přináší nové vymezení zemědělských a potravinářských produktů a osob, na které se zákon vztahuje. Kromě toho také zcela zásadně rozšiřuje okruh adresátů zákona a bude se nově vztahovat na vztahy mezi dodavateli a odběrateli v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce už v případě, kdy roční obrat odběratele činí 2 miliony EUR a více. Dochází tak k novému vymezení významné tržní síly, která vychází z obratových kritérií a relativní vyjednávající síly odběratelů a dodavatelů. Původní kritéria významné tržní síly odběratele, jehož roční obrat na území ČR přesáhne 5 mld. Kč, zůstávají novelou nedotčena.

 

Účinnost: 1. ledna 2023