Webové stránky EFSA jsou nyní také v českém jazyce!

EFSA rozšiřuje svou jazykovou rozmanitost a nabízí svou online komunikaci v dalších 14 evropských jazycích: bulharštině, češtině, dánštině, estonštině, finštině, irštině, chorvatštině, litevštině, lotyštině, maďarštině, maltštině, rumunštině, slovenštině a slovinštině. Internetové stránky EFSA jsou nyní dostupné ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie.

Tento nový milník představuje vyvrcholení ambiciózního projektu, jehož cílem bylo postupně zavést do webové komunikace EFSA plnou vícejazyčnost 24 členských států EU. Projekt byl původně koncipován jako reakce na zavedení evropského nařízení o transparentnosti, které vyzývá EFSA, aby byl při informování občanů EU o rizicích spojených s potravinami co nejpřístupnější.

Významný pokrok v technologiích používaných k poskytování překladatelských služeb, jako je umělá inteligence a automatizovaný neuronový překlad, poskytl EFSA příležitost rozšířit rozsah svých překladatelských procesů. EFSA se rozhodl integrovat nástroj strojového překladu Evropské komise eTranslation do svých internetových stránek, aby zpřístupnil svůj digitální obsah většímu počtu evropských občanů a zúčastněných stran.

Co je eTranslation?
eTranslation je bezplatný automatizovaný nástroj, který překládá úryvky textu nebo celé dokumenty. Lze jej integrovat do digitálních systémů a vybavit je funkcí překladu.

Strojový překlad
eTranslation používá vhodnou terminologii a styl pro různé kontexty a oblasti, včetně oblasti veřejného zdraví, přičemž vychází z desetiletí práce překladatelů EU. Pravidelně je doplňován do systému Euramis, největší překladové paměti EU, která obsahuje více než 1 miliardu vět ve 24 úředních jazycích EU.

Jak funguje v praxi?
Přístup ke kterékoli z 24 jazykových verzí je možný prostřednictvím přepínače jazyků na webových stránkách EFSA. Stránka se nejprve načte v angličtině a jedním kliknutím si lze vyžádat automatický překlad. Za několik sekund se stránka znovu načte se strojově přeloženou verzí.

Uživatelé mohou také poskytnout okamžitou anonymní zpětnou vazbu o užitečnosti překladu prostřednictvím miniankety, která obsahuje prostor pro komentáře. Výsledky jsou shromažďovány a analyzovány interně v EFSA.

Zdroj: EFSA