Nejvýhodnější ceny pro vystavovatele do konce listopadu.

 

Nová podoba potravinářských veletrhů v Brně se zaměří na prezentaci technologií

Příležitost navázat nové obchodní vztahy, přehled o českých i zahraničních dodavatelích v oboru, profesionální prostor pro prezentaci firmy a produktů. To vše přinese Mezinárodní veletrh pro potravinářství a gastronomii SALIMATECH, který se uskuteční od 7. do 9. února 2023 na výstavišti v Brně. Tentokrát s novým pojetím a zaměřením na technologie v potravinářství.

Potravinářský veletrh bude poprvé otevřen pouze pro odbornou veřejnost, což přinese mnohem více prostoru pro navazování kontraktů, přehlídku nejmodernějších technologií a diskuze s odborníky. Tomu je přizpůsobeno nové zaměření. „V minulých ročnících se po výstavní ploše procházeli kromě odborné veřejnosti také koncoví zákazníci s cílem nakoupit potraviny, v nadcházejícím ročníku však bude mít veletrh pouze B2B charakter. Tento žádaný koncept ze strany vystavovatelů si zasloužil nové pojmenování SALIMATECH místo původního názvu SALIMA,“ uvedl Tomáš Moravec, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Všechny hlavní obory potravinářství najdete na jednom místě
Nový koncept pod značkou SALIMATECH zahrnuje nejen zmíněné moderní technologie pro výrobu potravin a automatizaci v potravinářství. Své místo zde mají i specializované obory, které jsou tradiční součástí potravinářských veletrhů. Zastoupeny budou potřeby pro mlynářství, pekařství a cukrářství, zařízení pro zpracování potravin a nápojů, vybavení gastro provozů a hotelů i technologie pro vinařství. Chybět nebude ani nabídka potravin, přísad a nápojů se zaměřením na velkoobchodní prodej.  

Novinkami jsou odborná konference SALIMA TALKS a portál SALIMATECH Digital
Kromě klasického veletrhu, žádaného především pro možnost osobního setkání se zákazníky, mohou firmy využít zcela novou formu propagace i v online prostředí. Propojení mezi standardní a online účastí nabídne odborná konference SALIMA TALKS ve formě livestreamu z moderních prostorů virtuálního studia. Spuštěn bude nově také portál SALIMATECH Digital, který umožní prezentaci firem ve virtuálním prostředí formou individualizovaných showroomů. „Výhodou těchto nových online platforem je příležitost oslovit zákazníky, kteří se nemohou účastnit veletrhu osobně. Zároveň se jedná o rozšíření prezentačního prostoru nad rámec standardního veletrhu,“ doplnil Moravec.

Témata nového ročníku veletrhu
Aktuální situace na trhu i ve společnosti souvisí s tématy, která budou na veletrhu diskutována. Vedle automatizace a digitalizace výroby bude pozornost věnována především energetickým úsporám a efektivitě. V popředí jsou také témata jako potravinová soběstačnost nebo bezpečnost a vývoj ve výrobě potravin.  

SALIMATECH se koná souběžně s obalovým veletrhem EmbaxPrint

Vysoké procento produkce obalového průmyslu směřuje právě do potravinářských firem. Proto se souběžně s veletrhem SALIMATECH koná Mezinárodní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint. Opět se jedná o B2B veletrh s předpokladem vysoké míry zahraniční účasti – minulého ročníku se zúčastnilo 63 % vystavovatelů ze zahraničí. EmbaxPrint je lákavý i svým doprovodným programem např. vzorovou balicí linkou Packaging Live, která ukazuje kompletní proces balení v praxi. 

Výhodné podmínky pro vystavovatele

Nejvýhodnější cenové podmínky získají firmy do 30. listopadu 2022. Vybírat mohou i z cenově výhodných balíčkových účastí. Každý vystavovatel má také možnost využít rozšíření ve formě virtuálního showwroomu v prostředí SALIMATECH Digital.

 

Zdroj: https://www.bvv.cz/salimatech/aktuality/nova-podoba-potravinarskych-veletrhu-v-brne-se-zameri-na-prezentaci-technologii/?NID=P1994255701X15327&RID=MLAS-CL8EUE