Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Přímý přístup do Úředního věstníku - Výsledky vyhledávání - EUR-Lex (europa.eu)
 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2022/1475/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2021/2115/EU, pokud jde o hodnocení strategických plánů SZP a poskytování informací pro monitorování a hodnocení
OJ L 232, 07/09/2022, s. 8 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/1460/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 229, 05/09/2022, s. 27
Prováděcí rozhodnutí 2022/1483/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022)6509)  
OJ L 233, 08/09/2022, s. 52
Prováděcí nařízení 2022/1617/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 243, 20/09/2022, s. 47
Prováděcí rozhodnutí 2022/1627/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 6786)  
OJ L 244, 21/09/2022, s. 19
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 89/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1533]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 1
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 90/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1534]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 3
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 91/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1535]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 5
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 92/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1536]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 7
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 93/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1537]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 9
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 94/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1538]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 11
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 95/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1539]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 13
Rozhodnutí Smíšeného Výboru EHP č. 96/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1540]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 15
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 97/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1541]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 16
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 98/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1542]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 19
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 99/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1543]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 21
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 100/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1544]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 24
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 101/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1545]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 26
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 102/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1546]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 28
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 103/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1547]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 30
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 104/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1548]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 31
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 105/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1549]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 33
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 106/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1550]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 35
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 107/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1551]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 37
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 108/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1552]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 39
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 109/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1553]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 41
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 110/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1554]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 43
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 111/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1555]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 45
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 112/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1556]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 47
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 113/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1557]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 49
Nařízení 2022/1644/EU ze dne 7. července 2022, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU o zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol používání farmakologicky účinných látek povolených jako veterinární léčivé přípravky nebo jako doplňkové látky a zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek a jejich reziduí 
OJ L 248, 26/09/2022, s. 3
Prováděcí nařízení 2022/1646/EU o jednotných praktických opatřeních pro provádění úředních kontrol, pokud jde o používání farmakologicky účinných látek povolených jako veterinární léčivé přípravky nebo jako doplňkové látky a zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek a jejich reziduí, o zvláštním obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a zvláštních opatřeních pro jejich přípravu 
OJ L 248, 26/09/2022, s. 32

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2022/1438/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1107/2009/ES, pokud jde o zvláštní kritéria pro schvalování účinných látek, které jsou mikroorganismy 
OJ L 227, 01/09/2022, s. 2
Nařízení 2022/1439/EU, kterým se mění nařízení 283/2013/EU, pokud jde o informace, které mají být předloženy o účinných látkách, a zvláštní požadavky na údaje o mikroorganismech 
OJ L 227, 01/09/2022, s. 8
Nařízení 2022/1440/EU, kterým se mění nařízení 284/2013/EU, pokud jde o informace, které mají být předloženy o přípravcích na ochranu rostlin, a zvláštní požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin obsahujících mikroorganismy 
OJ L 227, 01/09/2022, s. 38
Nařízení 2022/1441/EU, kterým se mění nařízení 546/2011/EU, pokud jde o specifické jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin obsahujících mikroorganismy 
OJ L 227, 01/09/2022, s. 70
Prováděcí nařízení 2022/1443/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje propionan vápenatý jako základní látka 
OJ L 227, 01/09/2022, s. 123
Prováděcí nařízení 2022/1444/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje černé mýdlo E 470a jako základní látka 
OJ L 227, 01/09/2022, s. 125
Nařízení 2022/1456/EU ze dne 10. června 2022, kterým se stanoví odchylka od čl. 43 odst. 1 nařízení 2016/2031/EU, pokud jde o podmínky dovozu dřevěného obalového materiálu do Unie v podobě beden na střelivo původem ze Spojených států amerických pod kontrolou Ministerstva obrany Spojených států amerických a vyrobeného před 1. zářím 2007
OJ L 229, 05/09/2022, s. 5
Prováděcí nařízení 2022/1468/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky penflufen, a zrušuje prováděcí nařízení 2018/185/EU
OJ L 231, 06/09/2022, s. 101
Prováděcí nařízení 2022/1474/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko ovčí tuk a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 232, 07/09/2022, s. 3
Prováděcí nařízení 2022/1480/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, chlormekvat, chlortoluron, klofentezin, klomazon, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, esfenvalerát, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpyrazamin, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fosthiazát, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, prohexadion, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, natrium 5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát, síra, tebufenpyrad, tetrakonazol, triallát, triflusulfuron a tritosulfuron 
OJ L 233, 08/09/2022, s. 43
Prováděcí rozhodnutí 2022/1484/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení didecyl-(dimethyl)amonium-karbonátu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 233, 08/09/2022, s. 79
Prováděcí rozhodnutí 2022/1485/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení IPBC pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením 528/2012/EU 
OJ L 233, 08/09/2022, s. 81
Prováděcí rozhodnutí 2022/1486/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení akroleinu pro použití v biocidních přípravcích typu 12 v souladu s nařízením 528/2012/EU 
OJ L 233, 08/09/2022, s. 83
Prováděcí rozhodnutí 2022/1487/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení etofenproxu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením 528/2012/EU 
OJ L 233, 08/09/2022, s. 85
Prováděcí rozhodnutí 2022/1488/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení K-HDO pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením 528/2012/EU 
OJ L 233, 08/09/2022, s. 87
Prováděcí rozhodnutí 2022/1489/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení spinosadu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením 528/2012/EU 
OJ L 233, 08/09/2022, s. 89
Prováděcí rozhodnutí 2022/1494/EU o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek pro udělení povolení biocidního přípravku Mouskito Spray v souladu s nařízením 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2022)6264)  
OJ L 234, 09/09/2022, s. 23
Prováděcí rozhodnutí 2022/1495/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení medetomidinu pro použití v biocidních přípravcích typu 21 v souladu s nařízením 528/2012/EU 
OJ L 234, 09/09/2022, s. 26
Prováděcí rozhodnutí 2022/1496/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení tebukonazolu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením 528/2012/EU 
OJ L 234, 09/09/2022, s. 28
Prováděcí rozhodnutí 2022/1497/EU, kterým se stanoví, zda se přípravek obsahující „lisované expelery oleoresinu z paprik (Capsicum)“ považuje za biocidní přípravek podle čl. 3 odst. 3 nařízení 528/2012/EU 
OJ L 234, 09/09/2022, s. 30
Prováděcí rozhodnutí 2022/1515/EU o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek pro udělení povolení biocidního přípravku Mouskito Junior Lotion v souladu s nařízením 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2022)6279) 
OJ L 235, 12/09/2022, s. 58
Nařízení 2022/1519/EU ze dne 5. května 2022, kterým se mění nařízení 2019/1009/EU, pokud jde o požadavky použitelné na hnojivé výrobky EU obsahující inhibitující složky a na následné zpracování digestátu 
OJ L 236, 13/09/2022, s. 5
Prováděcí nařízení 2022/1629/EU, kterým se stanoví opatření pro izolaci organismu Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. v určitých vymezených územích
OJ L 245, 22/09/2022, s.14
Prováděcí nařízení 2022/1630/EU, kterým se stanoví opatření pro izolaci organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma v určitých vymezených územích
OJ L 245, 22/09/2022, s. 27

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2022/1528/EU ze dne 4. července 2022, kterým se doplňuje nařízení 2021/1077/EU o ustanovení o zavedení rámce pro monitorování a hodnocení
OJ L 238, 15/09/2022, s. 1

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2022/1465/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o některé aromatické látky 
OJ L 231, 06/09/2022, s. 24
Nařízení 2022/1466/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie 
OJ L 231, 06/09/2022, s. 32

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2022/1442/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/1490/EU, pokud jde o podmínky povolení chelátu manganu aminokyselin hydrátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 227, 01/09/2022, s. 117
Prováděcí nařízení 2022/1445/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/1039/EU, pokud jde o podmínky povolení chelátu mědi aminokyselin hydrátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 227, 01/09/2022, s. 127
Prováděcí nařízení 2022/1451/EU o povolení kafrového bílého esenciálního oleje z Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. a skořicové tinktury z Cinnamomum verum J. Presl. jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 228, 02/09/2022, s. 10
Prováděcí nařízení 2022/1452/EU o povolení 3-ethylcyklopentan-1,2-dionu, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-onu, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-onu, eugenolu, 1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzenu, α-pentylcinnamaldehydu, α-hexylcinnamaldehydu a 2-acetylpyridinu jako doplňkových látek pro některé druhy zvířat 
OJ L 228, 02/09/2022, s. 17
Prováděcí nařízení 2022/1453/EU o povolení 6-fytázy z Komagataella pastoris (DSM 23036) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptáků a pro všechna prasata a o zrušení prováděcího nařízení 98/2012/EU (držitel povolení Huvepharma EOOD) 
OJ L 228, 02/09/2022, s. 30
Prováděcí nařízení 2022/1457/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2330/EU, pokud jde o podmínky povolení chelátu železa a aminokyselin hydrátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 229, 05/09/2022, s. 10
Prováděcí nařízení 2022/1458/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/1095/EU, pokud jde o podmínky povolení chelátu zinku a aminokyselin, hydrátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 229, 05/09/2022, s. 16
Prováděcí nařízení 2022/1459/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/804/EU, pokud jde o podmínky povolení organické formy selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 229, 05/09/2022, s. 22
Prováděcí nařízení 2022/1469/EU o povolení L-lysin-sulfátu z Escherichia coli CGMCC 7.398 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 231, 06/09/2022, s. 105
Prováděcí nařízení 2022/1470/EU o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 a alfa-galaktosidázy z Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže a okrasné ptáky (držitel povolení Industrial Técnica Pecuaria S.A.) 
OJ L 231, 06/09/2022, s. 109
Prováděcí nařízení 2022/1471/EU o povolení uhličitanu lanthanitého oktahydrátu jako doplňkové látky pro kočky (držitel povolení Porus GmbH) 
OJ L 231, 06/09/2022, s. 113
Prováděcí nařízení 2022/1472/EU o povolení lysinát-síranu manganatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 231, 06/09/2022, s. 116
Prováděcí nařízení 2022/1490/EU ze dne 1. března 2022 o povolení lisovaného citronového esenciálního oleje, zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) a destilovaného limetového esenciálního oleje jako doplňkových látek pro určité druhy zvířat 
OJ L 234, 09/09/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/1492/EU o povolení L-valinu z Escherichia coli CCTCC M2020321 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 234, 09/09/2022, s. 14
Prováděcí nařízení 2022/1493/EU o povolení L-methioninu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 a Escherichia coli KCCM 80246 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 234, 09/09/2022, s. 18
Prováděcí nařízení 2022/1525/EU o povolení L-lysin-monohydrochloridu a L-lysin-sulfátu získaných fermentací pomocí Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 237, 14/09/2022, s. 12

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 2022/1616/EU o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení 282/2008/ES
OJ L 243, 20/09/2022, s. 3

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2022/1672/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Bardejovský Med/Med z Bardejova“ (CHOP))
OJ L 252, 30/09/2022, s. 7
Rozhodnutí 2022/1677/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně, pokud jde o přijetí jednacího řádu smíšeného výboru
OJ L 252, 30/09/2022, s. 64

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 2022/1450/EU ze dne 27. června 2022, kterým se doplňuje nařízení 2018/848/EU, pokud jde o používání konvenčního bílkovinného krmiva v ekologické živočišné výrobě v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu 
OJ L 228, 02/09/2022, s. 8
Prováděcí směrnice 2022/1647/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci
OJ L 248, 26/09/2022, s. 46
Prováděcí směrnice 2022/1648/EU, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci
OJ L 248, 26/09/2022, s. 52

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Rady přidružení EU-Jordánsko č. 1/2022 ze dne 15. března 2022 o změně protokolu č. 3 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2022/1476]
OJ L 232, 07/09/2022, s. 37
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 163/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění protokol 4 o pravidlech původu [2022/1607]
OJ L 246, 22/09/2022, s. 133
Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení eu-kosovo č. 1/2022 ze dne 29. dubna 2022 kterým se Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé mění nahrazením protokolu III k ní o pojmu „původní produkty“ [2022/1685]
OJ L 252, 30/09/2022, s. 87

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2022/1619/EU, kterým se mění příloha XIII prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položku pro Botswanu v seznamu třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa některých kopytníků do Unie 
OJ L 243, 20/09/2022, s. 141

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2022/1454/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 228, 02/09/2022, s. 33
Prováděcí nařízení 2022/1618/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 243, 20/09/2022, s. 90
Prováděcí nařízení 2022/1674/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 252, 30/09/2022, s. 11
Prováděcí nařízení 2022/1676/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 252, 30/09/2022, s. 17

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2022/1479/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1005/2008/ES, pokud jde o definici produktů rybolovu
OJ L 233, 08/09/2022, s. 36

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 2022/1623/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 2017/891/EU pro rok 2022, pokud jde o hodnotu produkce uvedené na trh, vnitrostátní strategii a vracení finanční podpory Unie na víceleté závazky v odvětví ovoce a zeleniny v důsledku krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu
OJ L 244, 21/09/2022, s. 5
Prováděcí nařízení 2022/1659/EU o rovnocenných požadavcích na dovoz plodů Citrus sinensis Pers. pocházejících z Izraele do Unie s ohledem na rizika, která představuje Thaumatotibia leucotreta
OJ L 250, 28/09/2022, s. 1

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2022/1481/EU, kterým se od 8. září 2022 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
OJ L 233, 08/09/2022, s. 48

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2022/1675/EU, kterým se stanoví reprezentativní ceny, dovozní cla a dodatečná dovozní cla pro melasu v odvětví cukru ode dne 1. října 2022
OJ L 252, 30/09/2022, s. 14

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNAZdroj: Úřední věstník EU,  1. – 30. 9. 2022