V tuzemských zásobnících jsou k dnešnímu ránu 3 miliardy a 430 milionů metrů krychlových plynu. Naplněny jsou tedy na více než 99 procent své kapacity. Tento vývoj podporuje nižší spotřeba plynu v České republice. V průběhu topné sezóny – tedy od začátku října – u nás dosud klesla oproti předchozímu roku spotřeba plynu o 28,4 %. Tyto a další údaje nyní budou dostupné na webu www.energiezamene.cz, kde ministerstvo informuje o pomoci s vysokými cenami energií.


Data o stavu zásobníků, které jsou připojené na tuzemskou přepravní soustavu, budou na tomto webu aktualizována každý den ráno. Jde o údaje, které Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) získává v agregované podobě od provozovatele přepravní soustavy, společnosti NET4GAS. Údaje o spotřebě budou na webu aktualizovány jednou týdně tak, aby poskytovaly přehled o vývoji spotřeby plynu v uplynulém týdnu.

„Naším cílem je, aby každý mohl mít přehled o tom, jaký je stav zásob plynu v České republice, a jak se na tomto vývoji podílí naše spotřeba. Uvedl jsem, že naším cílem by mělo být ušetřit během topné sezóny přibližně 800 milionů kubíků plynu. Dosud jsme od začátku října spotřebu snížili o 312 milionů metrů krychlových plynu. Také tento vývoj bude možné na našem webu v pravidelných týdenních intervalech sledovat,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Data o spotřebě připravuje MPO ve spolupráci s OTE a také s Energetickým regulačním úřadem. Zdrojem o vývoji počasí a teplot, která budou na webu také dostupná, je Český hydrometeorologický ústav (ČMHÚ). Tyto teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.

Právě relativně teplé počasí je jedním z důležitých faktorů, který nahrává optimistickému vývoji z hlediska historicky vysokých zásob plynu a snižování spotřeby plynu. „Teplejší počasí nám stále pomáhá, ale srovnání s předešlými roky ukazuje, že rozhodující vliv mají spíše individuální úspory každého z nás. Například v minulém týdnu bylo oproti tříletému průměru tepleji jen o 0,7 stupně, spotřeba přitom klesla o 26,9 %,“ doplňuje náměstek pro energetiku René Neděla.

Na webu www.energiezamene.cz poskytuje MPO servis ohledně pomoci s vysokými cenami energií. Veřejnost tak zde najde praktické rady i informace o bezplatném poradenství v oblasti energetických úspor od energetických konzultantů sdružených do sítě EKIS. S vládní pomocí a s úsporami poradí také informační linka 1212, kde jsou operátoři dostupní každý všední den od 8:00 do 16:00 hod. Více informací k rozsáhlé poradenské síti ministerstva najdete zde.

Častým mediálním zdrojem pro sledování stavu zásob v Evropě je v ČR web https://agsi.gie.eu/. Rádi bychom tedy upozornili, že na tomto odkazu je do českých zásob započítán i zásobník SPP Storage v Dolních Bojanovicích, který je však připojen pouze na slovenskou plynárenskou síť, ne na českou. Proto do našich údajů zahrnut není.

Zdroj: MPO