Novela vyhlášky o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty.

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 334/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty.

Cílem novely je umožnit potravinářským podnikům provozujícím maloobchodní činnost zvýšit možnost odbytu potravin, zejména pak masa volně žijící zvěře, prostřednictvím:

  • zavedení možnosti dodávat potraviny do kraje Hlavní město Praha i pro potravinářské podniky sousedící se Středočeským krajem v rámci jejich okrajové a omezené činnosti;
    v současné chvíli lze dodávat do zařízení nebo na trh pouze v rámci daného kraje
    a v sousedních krajích;
  • úpravy limitů pro potravinářské podniky dodávající maso volně žijící zvěře a výrobky z masa; nově bude upraven roční absolutní limit pro potravinářské podniky, které v rámci své maloobchodní okrajové a omezené činnosti dodávají jiným maloobchodním zařízením, a relativní týdenní limit, který bude stanoven z týdenního objemu výroby těchto podniků.

V souvislosti s výše uvedeným dochází rovněž k dílčím úpravám zejména hygienických náležitostí, které musí dotčené potravinářské podniky splňovat.

 Vyhláška