Zveme Vás k přímému přenosu výroční konference Výboru pro udržitelnou a etickou produkci při České technologické platformě pro potraviny s podtitulem „Cesta potravinářského průmyslu směrem k udržitelnosti“, která se uskuteční dnes 10. listopadu 2022 od 9:30 hodin. Záštitu nad konferencí převzali předseda Zemědělského výboru PSP ČR Ing. Michal Kučera, ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula, Ministerstvo životního prostředí a ministr pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. v rámci Předsednictví České republiky v Radě EU 2022.

Cílem konference je seznámit odbornou a širokou veřejnost nejen s tématem udržitelnosti v potravinářství, ale také inspirovat podniky k účinným krokům v této oblasti.

Program konference je rozdělen do 4 bloků.

  1. Udržitelnost v potravinářství
  2. Evropský pohled na udržitelnost
  3. Projekty v oblasti udržitelnosti
  4. Výrobci a udržitelnost

Děkujeme všem firmám, které sponzorsky vypomohly finanční částkou, věcným darem nebo jinou formou podpory. Děkujeme společnostem Philip Morris ČR, Coca-Cola Česko a Slovensko, Mattoni 1873, Nestlé Česko a Danone.

Odkaz na vysílání najdete ZDE