Novela nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 210/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

Novela nařízení vlády reaguje na nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/245, které nově stanovuje seznam doprovodných vzdělávacích opatření, které mohou být prováděny jako součást školního projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol. Novela nařízení vlády tak slaďuje daný seznam s opatřeními, které jsou umožněny v ČR.

Další změny nařízení vlády jsou technického charakteru a vycházejí zejména z aplikační praxe v této oblasti a z podnětů veřejnosti. Jde především o následující změny:

  • zrušení podpory baleného a krájeného ovoce a zeleniny (pozitivní dopady na životní prostředí),
  • stanovení povinného podílu porcí dodávaných produktů z ekologické produkce od školního roku 2023/2024, a to ve výši nejméně 10 % z dodávaných porcí produktů (s odpovídajícím snížením podpory za nedodržení daného limitu),
  • navýšení podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny a na porci mléka a neochucených mléčných výrobků na základě vysoké míry inflace a studie Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (bez dodatečných dopadů na státní rozpočet ČR).

Ve školním roce 2021/2022 je v ČR do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zapojeno 3 992 základních škol (928 159 žáků) a do projektu „Mléko do škol“ je zapojeno 3 692 základních škol (847 494 žáků). Celková roční finanční dotace pro oba projekty činí z rozpočtu ČR zhruba 490 mil. Kč, přičemž finanční příspěvek z rozpočtu EU je pro školní rok 2021/2022 kolem 120 mil. Kč.