Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá pod záštitou českého předsednictví v Radě EU a ve spolupráci s Evropskou komisí ve dnech 9. – 10. listopadu 16. SET Plan konferenci 2022. Konference má za cíl představit transformaci k udržitelným, bezpečným, odolným a konkurenceschopným energetickým systémům a hodnotovým řetězcům, a zároveň zvýšit informovanost všech zúčastněných stakeholderů o nejnovějších inovacích v oblasti uhlíkově neutrálních technologií v energetice.

 

Cílem konference je prozkoumat cesty přechodu k udržitelným energetickým systémům a hodnotovým řetězcům a zároveň zvýšit povědomí o uhlíkově neutrálních energetických technologiích. „Současná geopolitická situace vyžaduje, aby Evropská unie urychlila svou energetickou transformaci. Věřím, že nám tato konference pomůže určit ten správný směr,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Akce se zaměřuje na výzkum a inovace v oblasti energetiky v kontextu současných klimatických a geopolitických výzev. Zelená dohoda pro Evropu stanovila cíl, aby se EU do roku 2050 stala první klimaticky neutrální ekonomikou. Účastníci budou rovněž diskutovat o tom, jak přepracovat Evropský strategický plán pro energetické technologie (SET Plan) v reakci na zvýšené ambice v oblasti energetické a klimatické politiky.

Konference se bude zabývat důležitými tématy, jako jsou: vodík; CCUS; energetická účinnost a integrace obnovitelných zdrojů energie; baterie; digitalizace a inteligentní sítě; vytápění a chlazení; jaderné technologie; inovace v životním cyklu budov; decentralizované nízkouhlíkové energetické zdroje; atd.

16. ročník bude zaměřen také na úlohu mladých profesionálů v zelené a digitální transformaci a jejich perspektivě. Diskuse se bude točit kolem možné spolupráce mezi platformou SET Plan, evropskými mládežnickými organizacemi v oblasti energetiky a mladými inovátory/podnikateli.

Program konference bude kombinovat panelové diskuse a tématické „parallel sessions“, stejně jako „side events“ a networking. Další informace naleznete na webových stránkách konference https://www.setplan2022.eu/. Účast na akci je zdarma.

Autor: MPO

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mezinarodni-konference-set-plan-2022-bude-resit-inovace-v-obnovitelnych-zdrojich-energie-a-nove-technologie-pro-cistou-energii--270862/