V Egyptském Šarm aš-Šajchu začala 27. konference OSN o změně klimatu (COP27). Až do 18. listopadu tu bude 198 států světa jednat, aby posílily opatření k postupnému snížení emisí skleníkových plynů a dosažení cíle udržet oteplování planety na úrovni 1,5 °C podle Pařížské dohody. Vyjednávání za celou EU vede delegace českého předsednictví v Radě EU.

Letošní konference OSN o změně klimatu má podtitul „implementační“. Smyslem summitu je navázat a rozvíjet klimatické cíle přijaté loni v Glasgow. Egypt jako předsednický stát vyzdvihl čtyři hlavní témata, konkrétně snižování emisí skleníkových plynů (mitigace), přizpůsobování se změně klimatu (adaptace), odvrácení, minimalizaci a řešení ztrát a škod spojených s nepříznivými účinky změny klimatu a financování opatření na ochranu klimatu v rozvojových zemích.

Napříč všemi čtyřmi tématy bude na konferenci vyjednávat ČR za celou Evropskou unii z pozice státu předsedajícího Radě EU, a to na základě závěrů Rady schválených na konci října v Lucemburku. Ve dnech 7. a 8. listopadu se konference účastní také premiér ČR Petr Fiala, který vystoupí na plénu s národním projevem. Místopředseda vlády a ministr životního prostředí Marian Jurečka vystoupí za Evropskou unii na konferenci 15. listopadu v rámci ministerského panelu.

„Jako EU jsme se shodli, že se globální ambice musí výrazně zvýšit, aby bylo možné udržet cíl Pařížské dohody nepřekročit globální oteplení o 1,5 C. Vnitrostátně stanovené příspěvky jsou aktuálně ve svém součtu nedostatečné, všechny státy světa a především země s nejvyššími emisemi by proto měly předložit ambicióznější cíle a politiky,“ říká Jan Dusík, náměstek pro řízení sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí a vládní zmocněnec pro mezinárodní jednání o klimatu, který vede českou předsednickou delegaci na COP 27.

Díky Zelené dohodě pro Evropu je EU na cestě k tomu, aby se do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem a chce jít ostatním státům příkladem. Již v červnu Rada EU schválila klimatický balíček „Fit for 55“, který zavede legislativní opatření tak, aby v EU do roku 2030 došlo ke snížení emisí skleníkových plynů oproti roku 1990 alespoň o 55 % a nejpozději do roku 2050 bylo dosaženo tzv. čisté nuly.

České předsednictví bude usilovat o konečné schválení balíčku do konce prosince 2022 a jakmile k tomu dojde, EU je připravena podle něj co nejdříve aktualizovat vnitrostátně stanovený příspěvek (NDC) EU a jejích členských států. Tento evropský závazek bude EU v Egyptě prezentovat a vyzve další státy, aby příklad EU následovaly.

Navzdory současné válce na Ukrajině a energetické krizi Evropská Unie potvrdí, že její závazky z Pařížské dohody, včetně postupného ukončení využívání uhlí, nadále platí.

„EU v odhodlání řešit změnu klimatu nepolevuje, naopak své úsilí o dekarbonizaci zesílila a urychluje ji. Máme plán REPowerEU, který nám pomůže postupně ukončit závislost na ruských fosilních palivech urychleným zavedením energie z obnovitelných zdrojů, úsporami energie a diverzifikací dodávek,“ dodává Jan Dusík. Na konferenci bude silně rezonovat také téma adaptace na změny klimatu, která musí jít ruku v ruce se snižováním emisí. Klíčový význam má dosažení zřetelného pokroku v plnění globálního cíle pro adaptace, EU proto vyzve ostatní k jeho realizaci.

Vyrovnávání se se změnou klimatu není jen o domácích opatřeních. Rozvojové země potřebují pomoc s posílením klimatických opatření a řešením škod. EU a její členské státy jsou v současnosti největším světovým přispěvatelem. Na konferenci COP27 proto chce EU vybízet další dárce, aby navýšili své příspěvky a naplnili cíl shromáždit částku 100 miliard dolarů pro rozvojové země – původní termín do roku 2020 se splnit nepodařilo, k dosažení této hodnoty by mělo dojít v roce 2023. Na mezinárodní podpoře se bude podílet i přímo Česká republika. Vláda minulý týden schválila obnovení příspěvku do Zeleného klimatického fondu ve výši 1 milion USD ročně počínaje rokem 2024.

Kromě toho také ČR plánuje u příležitosti COP 27 přistoupit ke globálnímu závazku snížit kolektivně antropogenní emise metanu do roku 2030 nejméně o 30 % v porovnání s rokem 2020. Chce tímto vyjádřit podporu celosvětovému úsilí omezit emise tohoto velmi škodlivého skleníkového plynu. Iniciativu Global Methane Pledge vyhlásily společně USA a EU v červnu 2021 a k letošnímu 31. červenci se k ní přihlásilo 121 států, včetně 19 členských států EU.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.