Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 321/2022 Sb., o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace.

Cílem nařízení vlády, na kterém Ministerstvo zemědělství (MZe) spolupracovalo s Ministerstvem vnitra, je regulace pracovní migrace občanů tzv. třetích států do České republiky.

Nařízení vlády obsahuje úpravu nařízení vlády:

  • nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, a
  • nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.

Mimořádné pracovní vízum je podle nařízení vlády č. 291/2019 Sb. nástrojem migrační politiky, který slouží jako určitý doplněk standardních dlouhodobých pobytových oprávnění udělovaných za účelem zaměstnání občanům tzv. třetích zemí, mezi které patří zejména zaměstnanecké karty.

Vízum se uděluje s platností na dobu nepřesahující 12 měsíců, a to bez možnosti prodloužení pobytu nebo změny druhu a účelu pobytu.

Pro řešení nedostatku pracovních sil v zemědělství, potravinářství a lesnictví je v současné době v gesci MZe realizován Program „Mimořádné pracovní vízum pro občany Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství a lesnictví“.

Podle nařízení vlády mohou být mimořádná pracovní víza udělována jen občanům Ukrajiny, a to pouze pro práci u přímých zaměstnavatelů (nikoli u agentur práce), kteří jsou podle transparentních kritérií zařazeni do tohoto vládního migračního programu.

Pro udělování víz je v nařízení vlády stanovena roční kvóta ve výši 1 500 žádostí podaných na zastupitelském úřadu ve Lvově.

Nařízení vlády se dosavadní právní úprava prodlužuje za stejných podmínek o další 3 roky, tj. do 31. prosince 2025.