Každoročně, od roku 2005, hlavní hygienik České republiky vyhlašuje soutěž Podnik podporující zdraví. Organizaci a vyhodnocení soutěže zajišťuje Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Hlavním cílem je ocenit ty podniky, pro které se podpora zdraví stala nedílnou součástí každodenního pracovního života, a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. Při letošním 18. ročníku budou oceněny nejen podniky, které se do soutěže zapojily poprvé, ale také podniky, které obhajují tituly z předešlých let. Zástupci společností si ocenění převezmou 25. 10. 2022 v 13:00 v prostorech Kaiserštejnského paláce na Malé Straně v Praze. Ak ci zahájí ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, hlavní hygienička ČR MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. a ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.  


„Jsem moc rád, že i letos můžeme ocenit podniky, které se zajímají a starají o zdraví svých zaměstnanců. Přitom vstřícný přístup na straně zaměstnavatelů není ve 21. století samozřejmostí, proto velmi oceňuji, že se stává součástí zúčastněných společností. Nejedná se jen a pouze o pracovní benefit. Touto aktivitou je podporována i oblast veřejného zdraví. Firmy se svou proaktivní činností v oblasti zdraví spolupodílí na zdravotním sektoru a přímo ovlivňují to, že se zaměstnancům ve společnosti daří lépe. Přeji si, aby se každý rok zapojilo více a více zaměstnavatelů podporujících zdraví svých pracovníků,“ uvedl ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

„Vnímám podporu firem v nadstandardní péči o zdraví zaměstnanců jako velice důležitou. Spokojenost lidí v zaměstnání totiž úzce souvisí také s tím, zda jsou fit po psychické i fyzické stránce. Pokud lidé vnímají, že se o ně zaměstnavatel v tomto ohledu stará, firmám se to prokazatelně vrací, a to jak v rovině lidské, tak ekonomické. Spokojení a zdraví zaměstnanci jsou samozřejmě i nositeli dobrého jména podniku. Ekonomicky se pak tato forma prevence  vrací v podobě nižší nemocnosti i klesající fluktuace,“ zdůrazňuje MUDr. Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 26 podniků z celé České republiky a rozšířily tak počet Podniků podporujících zdraví na 88 oceněných. Celkový počet zaměstnanců oslovených v prvoauditech již přesáhl 131 000.

Ocenění zaměstnavatelé plní nejen legislativní požadavky týkající se předcházení poškození zdraví, ale také dobrovolně a v mnohem větším rozsahu zlepšují podmínky i prostředí pro práci svých zaměstnanců. O pracovníky se nezajímají pouze po pracovní stránce, ale pomáhají jim ve všech oblastech jejich života a zdraví.

„Přihlášené podniky jsou hodnoceny podle výsledků sebehodnotícího dotazníku, který je  doplněn popisem aktuálního Projektu podpory zdraví na pracovišti. Velký důraz je dáván na informace získané z osobního auditu a další dodané materiály. Řada podniků podporujících zdraví má výborné sousedské vztahy i ke svému okolí a je důležitým činitelem ve svém regionu. Jeho příkladná péče o zdraví zaměstnanců motivuje další podniky ke snaze zavést podobná opatření,“ popisuje za team hodnotitelů vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ MUDr. Vladimíra Lipšová.

Zástupce jedné ze společností, která ocenění Podnik podporující zdraví přebírá již po čtvrté, dodává: „Zaměstnanci vyzdvihují především spokojenost s podporou zdraví nejen na pracovišti, ale také mimo ně. Naše úsilí je vidět a zaměstnanci to pozitivně vnímají. Společnost má po celém světě 90 továren a ta naše patří mezi 5 nejlépe hodnocených v oblasti zdraví a wellbeingu.“

„V porovnání s celorepublikovou fluktuací, která se pohybuje okolo 16 %, se i díky zavedeným programům podpory zdraví a změně přístupu k zaměstnancům, drží naše hodnoty na velmi nízkých číslech, cca 4 %. Svědčí o tom také skutečnost, že 65 % zaměstnanců u nás pracuje déle než 10 let,“ potvrzuje pozitivní efekt nadstandardní péče o zdraví zaměstnanců zástupce další oceněné společnosti.

Máme radost, že prokazatelnými výsledky programů podpory zdraví na pracovišti jsou snížení krátkodobé pracovní neschopnosti, snížení fluktuace, snížení pracovní úrazovosti, zlepšení produktivity a zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců. Významným benefitem nadstandardní péče o fyzické i duševní zdraví zaměstnanců a dobré vztahy na pracovišti je zvládání nejen běžných, ale i krizových situací.

Informace o konkrétních oceněných podnicích v letošním ročníku bude zveřejněna dnem předání ocenění, tedy 25. 10. 2022.

Zdroj: http://www.szu.cz/zveme-vas-na-18-rocnik-predavani-oceneni-podniky-podporujici