Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) otevírá brány veřejnosti. Už v pátek 28. října 2022 od 9:00 do 17:00 hodin, a to u příležitosti založení samostatného Československa. Návštěvníci si budou moci prohlédnout Petschkův palác v ulici Politických vězňů. Nově budou na Dni otevřených dveří odborníci Energetických konzultačních a informačních středisek EKIS, kteří poradí, jak na úspory energií.


Návštěvníci si v Petschkově paláci budou moci mimo jiné prohlédnout maketu budovy, reprezentační prostory s dobovým nábytkem a zařízením, konferenční místnosti i zrenovovaný rozsáhlý bankovní trezor. Přístupná bude i Pieta, prostory zachycující temnou historii budovy v období okupace s vyšetřovnami a celami.

Letos si MPO na Den otevřených dveří přichystalo novinku. „Návštěvníci, které mají zájem se dozvědět více o možnostech energetických úspor, se budou moci zdarma poradit s odborníky z EKIS. Ti nejen každému poradí vhodná praktická opatření, ale mohou jim také pomoci zvolit vhodná investiční opatření, včetně dotací,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Petschkův palác, postavený mezi léty 1922-1927, byl ve své době jednou z nejmodernějších budov v Praze. Nacházely se v něm mimo jiné podzemní trezory s možností umělého zatopení, klimatizace, telefonní ústředna, vlastní zásobárna pitné vody, páternoster i potrubní pošta. Interiéry se z velké části podařilo zachovat v nezměněné podobě.

Za druhé světové války v paláci sídlilo velení Gestapa pro Čechy a ve sklepních prostorách se dochovaly cely a vyšetřovny, v nichž byli vyslýcháni a mučeni čeští odbojáři. Po válce v budově sídlilo Ministerstvo zahraničního obchodu, a to až do rozpadu Československa v roce 1992. V roce 1989 byl palác prohlášen národní kulturní památkou, Ministerstvo průmyslu a obchodu v něm sídlí od roku 1993.

Petschkův palác lze navštívit bez jakékoliv registrace, vstup je volný. Historie Petschkova paláce je podrobněji popsána zde.

Zdroj: MPO