Kdy: 30. 11. 2022, 10:00-13:00
Kde: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 – Malešice

 

REGISTRACE: Workshop 2022, workshop je ZDARMA

Workshop bude zaměřen na téma olejů a jejich zpracování. Informační, vzdělávací výroční workshop pro odbornou a laickou veřejnost zaměřený na podporu konzumace tuzemských olejů zpracovaných metodou zastudena, i pro tepelné zpracování.

Program naleznete zde.

 

Projekt č. QK22010135 Nové trvale udržitelné způsoby zpracování a využití tuzemských olejnin je podpořen z „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025: ZEMĚ“