Více firem bude moci žádat z programu podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádného růstu jejich cen, tzv. Dočasného rámce Evropské komise. Vláda schválila jeho aktualizaci, díky které se pomoc firmám rozšíří i na další sektory. Předpokládaná alokace programu je až 30 miliard korun. Výzvu vypíše ministerstvo v první polovině listopadu.

 

„Rozšířili jsme sektorové vymezení programu na všechny sektory hospodářství České republiky. Do nynějška to bylo jen na zemědělství, rybářství, lesnictví a zpracovatelský průmysl,“ říká ministr průmyslu a obchodu a dodává: „Dále vláda upřesnila a zlepšila podmínky pro zvláště energeticky náročné podniky, tedy podniky, u kterých náklady na energie přesáhnou 3 procenta hodnoty jejich obratu.“

Pokud obrat v rámci činností uvedených v příloze I tvoří více než 50 % celkového obratu podniku za rok 2021, uplatní se podpora na úrovni 70 % způsobilých nákladů (maximálně 80 % provozních ztrát podniku) na všechny činnosti podniku, nikoliv pouze na vymezené druhy činností, jak tomu bylo původně.

Větší částky podpory od 45 do 200 milionů korun budou moci při splnění dalších podmínek žádat energeticky náročné podniky. Do částky podpory 45 milionů korun tyto omezující podmínky, v souladu s Dočasným krizovým rámcem, platit nebudou.

Mezi sektory, které nebudou z tohoto programu podporovány, patří ty, u kterých se uvažuje o zavedení daně z neočekávaných zisků a podniky spadající do kategorie zákazníků se zastropovanými cenami elektřiny a plynu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) aktualizaci komunikuje s Evropskou komisí v rámci procesu prenotifikace, aby k jejímu kladnému rozhodnutí došlo co nejdříve a aby mohlo ministerstvo v první půlce listopadu vypsat výzvu s konkrétními parametry.

Na základě jiné části Dočasného krizového rámce MPO připravuje také program „EGAP Plus“, v jehož rámci bude Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) poskytovat záruky za nové individuální úvěry podnikatelským subjektům na provozní kapitál i investice. Na program je v letošním roce ve státním rozpočtu vyčleněna částka 500 milionů korun, která umožňuje vystavení záruk v objemu 6,25 miliard korun. Návrh novely zákona je v současné době v legislativním procesu.

Na pomoc větším firmám s energeticky náročným provozem je rovněž připravena kompenzace nepřímých nákladů na emisní povolenky. Na kompenzacích za rok 2021 by celkově mělo být vyplaceno 772 milionů korun. S touto podporou rovněž resort počítá i v příštím roce. Stát také od letošního října do konce příštího roku odpouští firmám a domácnostem poplatky za podporované zdroje energie.

Více informací nejen k energetice najdete na www.energiezamene.cz

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vladni-pomoc-firmam-podle-docasneho-krizoveho-ramce-se-rozsiri-na-dalsi-sektory--270511/