Dne 12. 10. 2022 vláda schválila Strategický plán SZP na období 2023–2027.

Jde o znění dokumentu, které obsahuje zapracované připomínky Evropské komise. V tomto znění byl dokument také odeslán k finálnímu schválení Evropské komisi.

Přílohy

Související odkazy