V souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 se v následujícím dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2023–2025.

Zpracovatel:

Ministerstvo zdravotnictví
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Odbor ochrany veřejného zdraví

 

Přílohy