Od 1. ledna 2023 přechází odpovědnost za správu daňových výhod obchodu s alkoholem z CBP na TTB. Přidělené daňové výhody pro dovozce piva, vína a destilovaných lihovin budou zpětně vráceny po podání žádosti u TTB.

Ustanovení zákona o modernizaci řemeslných nápojů (CBMA) stanoví snížené sazby nebo daňové úlevy pro pivo, víno a destilované lihoviny vyrobené ve Spojených státech nebo dovezené do Spojených států. Tyto daňové výhody CBMA jsou omezeny co do množství pro každého výrobce, včetně zahraničních výrobců. Zahraniční výrobci využívají daňové výhody CBMA tím, že je přiřazují americkým dovozcům svých výrobků. Američtí dovozci platí federální spotřební daň z dováženého piva, vína a destilovaných lihovin a musí obdržet postoupení daňových výhod CBMA od zahraničního výrobce, aby mohli využít daňových výhod CBMA.

Od roku 2018 do roku 2022 spravuje americká celní a pohraniční ochrana (CBP) daňová ustanovení CBMA týkající se dovážených produktů.

Změna zákona přenesla odpovědnost za správu daňových výhod CBMA pro dovážený alkohol z CBP na daňový úřad obchodu s tabákem a alkoholem (TTB), počínaje produkty přihlášenými ke spotřebě ve Spojených státech od 1. ledna 2023.

Zákon také změnil způsob, jakým budou dovozci využívat daňových výhod, které jim byly přiděleny. Od 1. ledna 2023 musí dovozci, kteří chtějí využít přidělených daňových výhod, zaplatit CBP plnou daňovou sazbu a následně podat TTB žádost o vrácení peněz.

Zdroj: www.ttb.gov

Zpracoval tým zaměstnanců zahraniční kanceláře CzechTrade USA (Chicago).

 

Zdroj: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/dovozci-alkoholu-do-usa-budou-danove-zvyhodneni