Tisková zpráva 5. 10. 2022. V minulých dnech se v tisku objevila zpráva o podvodech při prodeji tuků do krmných směsí pro drůbež, do které je zapletena polská firma Berg+Schmidt spadající pod německý koncern Stern-Wywiol Gruppe. Polská firma falšovala dokumentaci a dodávala výrobcům technické tuky dovezené z Ruska, Ukrajiny nebo Rumunska, místo tuků vhodných pro použití v potravinářství.

 

Současná energetická situace výrazným způsobem ovlivňuje ceny v rámci zpracovatelského průmyslu a tím i konkurenceschopnost výrobních podniků na evropském trhu. Polská firma využitím technologických a tím i levnějších tuků snížila svoje výrobní náklady a mohla tak nabízet odběratelům nižší ceny konečných výrobků, v tomto případě tuků do krmných směsí pro kuřata, krůty i kachny. Je potřeba zdůraznit, že technické tuky jsou určeny k výrobě maziv a biopaliv a v žádném případě nesmí končit v potravinářství.

Na českém trhu je běžně k dostání drůbež z Polska, podle některých údajů dovážíme z Polska až 50% drůbežího masa. Maso nakupují domácnosti i gastroprovozy, což v konečném důsledku může znamenat významné poškození českých spotřebitelů. V České republice je kladen na bezpečnost potravin velký důraz. Čeští výrobci potravin jsou pod stálým veterinárním dozorem a produkují své výrobky v souladu s platnou legislativou a kontrolní a dozorové orgány jsou v České republice na velmi vysoké úrovni.

Kauzy z posledních měsíců a let stále častěji ukazují na systémové chyby při kontrole potravin v Polsku. Sám polský nejvyšší kontrolní úřad (NIK) ve své loňské zprávě upozornil na nedostatky v polském systému kontroly bezpečnosti a kvality potravin, zejména na netransparentnost systému, překrývající se kompetence a nedostatečnou spolupráci kontrolních orgánů. Přímo tato kauza má pak zcela shodné znaky s deset let starou kauzou polské posypové technické soli, která byla využívána pro výrobu potravin, kdy opět selhaly veškeré polské kontrolní orgány a mechanismy. Zdá se, že i přes veškerá ujišťování z polské strany se za 10 let nic nezměnilo.

Potravinářská komora ČR bedlivě sleduje vývoj této kauzy a v této souvislosti důrazně vyzývá Státní veterinární správu ČR, aby se zaměřila na kontroly polského drůbežího masa a vstoupila do jednání s polskou stranou, aby se jasně ukázalo, kterých podniků se kauza týká a zda maso z takto vykrmované drůbeže bylo dováženo do ČR. Do té doby je třeba věnovat nákupu drůbežího masa mimořádnou pozornost a nakupovat české výrobky se zaručeným původem a značkou kvality, například Českou cechovní normou.

Tisková zpráva ke stažení

 

Kontakty pro média:

Potravinářská komora ČR

tisková mluvčí Helena Kavanová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 737 287 024

________________________________________________________________________________

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) byla založena v roce 1995 jako federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. PK ČR plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů.