V září se každoročně koná rozsáhlá kampaň Září měsíc biopotravin a ekologického zemědělství, která má za cíl zvýšit spotřebu biopotravin u nás a podpořit ekologické zemědělství. Jedním z projektů, který tomu pomáhá, je i „Lovíme BIO“, finančně podpořený z dotací resortu nestátním neziskovým organizacím.

 

Více se dočtete na str. 7, informační zpravodaj Ministerstva zemědělství

Přílohy

Autor: Zprávy z Ministerstva zemědělství 9/2022

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/file/710496/Zpravy_z_MZe_09_2022.pdf