Ukrajina je jedním z předních světových vývozců zemědělských produktů. Geografická poloha, klimatické podmínky a půdní vlastnosti vytvářejí velmi příznivé podmínky pro rostlinnou produkci.

Tradice zemědělství a agronomické znalosti umožňují zemědělskému podnikání na Ukrajině rychlý růst a zvyšování investičního potenciálu. Nicméně má ukrajinské agropodnikání řadu specifik, které je třeba při efektivním podnikání vzít v úvahu.

Tato brožura se zabývá právními aspekty zemědělského podnikání na Ukrajině, zejména vytvářením a nabýváním zemědělského majetku, pronájmem a nabýváním půdy, zdaněním, jakož i regulací činnosti zemědělských společností. Publikaci, kterou zpracovala ukrajinská právní společnost DLF attorneys-at-law, naleznete v příloze.  

Přílohy

Autor: MZe

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/publikace-doing-agricultural-business-in.html