Risk Assessment Research Assembly, Berlín, 7. prosince 2022

RARA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) otevřel registraci k účasti na shromáždění RARA (Risk Assessment Research Assembly), které se bude konat 7. prosince 2022 v Berlíně.
Nenechte si ujít příležitost zapojit se do této networkingové akce a vyjádřit se k tomu, jak může bezpečnost potravin podpořit udržitelné potravinové systémy a Zelenou dohodu pro Evropu!
Uzávěrka registrace je do půlnoci 24. října 2022. Vzhledem k tomu, že počet míst je omezen, doporučujeme nečekat na poslední chvíli.

Představení RARA
Aby podpořil soulad mezi financováním výzkumu na národní úrovni a na úrovni EU, svolává EFSA poskytovatele finančních prostředků, tvůrce politik/rozhodovací orgány a přední výzkumné pracovníky v oblasti bezpečnosti potravin, aby společně ukázali, jak mohou výsledky výzkumu podpořit dosažení cílů udržitelného rozvoje a Zelené dohody pro Evropu.
Akce je významnou příležitostí ke shromáždění a sdílení znalostí a výzkumných potřeb mezi klíčovými aktéry. Můžete se vyjádřit k budoucímu směřování veřejného financování a výzkumu v oblasti hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni EU.
Po úvodním RARA v roce 2018 se bude jednat o druhé shromáždění k výzkumu v oblasti hodnocení rizik.
V rámci jednodenní akce se uskuteční několik plenárních zasedání, která nabídnou mezinárodní pohledy a panelové debaty, a tři paralelní zasedání, která umožní hlubší diskusi a interakci.

Podrobný program naleznete zde.

Kdo by se měl shromáždění zúčastnit?
Konference je určena národním poskytovatelům finančních prostředků na výzkum, tvůrcům politik/rozhodovacím orgánům a předním výzkumným pracovníkům v oblasti bezpečnosti potravin, zájemcům o program Horizont Evropa a národním i globálním aktérům v oblasti potravin.
Účast je omezena na maximálně 300 účastníků. Konečný výběr bude usilovat o vyvážené zastoupení odborných znalostí a zkušeností.

Registrační formulář je k dispozici zde.

Upozorňujeme, že registrace bude ukončena po dosažení maximálního počtu účastníků nebo nejpozději do půlnoci 24. října 2022.

Po uzavření registrace budou potenciální účastníci informováni, zda byli vybráni k účasti.

Zdroj: EFSA