Olivový olej je ikonou tzv. Středomořské stravy, která bývá dávána za vzor výživových doporučení a soustředí se na výčet vhodných potravin spíše než na doporučenou konzumaci jednotlivých živin. Středomořská strava však není jen o olivovém oleji. Vysoký podíl ve stravě má čerstvé ovoce a zelenina, obiloviny, ryby a luštěniny, na druhou stranu je omezený příjem masa. Olivový olej je konzumován hlavně jako za studena lisovaný. Má specifické výrazné chuťové vlastnosti, které ne vždy vyhovují při přípravě některých druhů pokrmů. Proto některé státy ve svých doporučeních hledají alternativu k olivovému oleji.

Výživová doporučení pro Skandinávii

V roce 2012 byla publikována výživová doporučení pro Skandinávii. V populárních článcích bývají tato doporučení nazývána jako severská strava nebo strava Vikingů. Důležitou součástí doporučované skladby stravy zde hraje mimo jiné řepkový olej.

Oblíbenost olejů

V České republice je u spotřebitelů více oblíben olivový olej než olej řepkový. U našich severních sousedů je tomu naopak, jak vyplývá z obrázku. V Německu je řepkový olej nepopulárnějším olejem, jak vyplývá z průzkumu trhu z roku 2018.

https://www.olejnadzlato.cz/wp-content/uploads/2022/09/oleje-480x304.jpg 480w" alt="" width="800" height="506" class="wp-image-1081" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; max-width: 100%; height: auto; border-radius: inherit;" loading="lazy" />

Srovnání řepkového a olivového oleje

Řepkový olej má některé charakteristiky podobné jako olej olivový. Jako u všech olejů je zde výrazná převaha nenasycených mastných kyselin. U obou olejů je dominantní kyselinou mononenasycená kyselina olejová. Na druhou stranu řepkový olej obsahuje o polovinu méně nasycených mastných kyselin. Má i více polynenasycených mastných kyselin a v řepkovém oleji jsou zastoupeny jak omega 6, tak i omega 3 mastné kyseliny. Omega 3 mastné kyseliny olivovému oleji chybí. Na trhu převažuje olivový olej za studena lisovaný, řepkový olej je prodáván ve většině případů jako rafinovaný. 

Jak si stojí řepkový olej oproti olivovému v zdravotních účincích?

Olivový olej je obzvlášť známý vysokým obsahem antioxidantů. Benefit řepkového oleje spočívá ve složení mastných kyselin. V červenci 2022 byla publikována metaanalýza ze 13 studií, která porovnávala účinky konzumace řepkového a olivového oleje na hladinu krevních lipidů. Konzumace řepkového oleje ovlivňovala lépe hladinu „špatného“ LDL-cholesterolu, celkového cholesterolu a poměr LDL-/HDL-cholesterolu ve srovnání s olivovým olejem.

Konzumace olejů je obecně prospěšnější než konzumace tuků

Oleje jsou za normální teploty kapalné, tuky mají pevné skupenství. Tato vlastnost je dána podílem nasycených mastných kyselin v tucích nebo olejích, který je u tuků vyšší. V roce 2021 byla publikována studie, která prospektivně sledovala 521 120 účastníků ve věku 50-71 let. Účastníci studie vyplňovali validovaný frekvenční dotazník složení stravy, na základě něhož byla určována individuální spotřeba olejů/tuků. Během 16 let sledování účastníků bylo zdokumentováno 129 328 případů úmrtí. Úmrtí byla dávána do souvislosti s konzumovanými tuky. Studie dospěla k závěru, že konzumace másla a margarinů byla spojena s vyšší celkovou a kardiovaskulární úmrtností. Nahrazení másla a margarinu řepkovým, kukuřičným nebo olivovým olejem vedlo ke snížení celkové a kardiovaskulární mortality. Zjištění jsou potvrzením výživových doporučení, která vidí jako jedno z účinných opatření z hlediska kardiovaskulární prevence nahrazení nasycených mastných kyselin ve stravě mastnými kyselinami polynenasycenými.