Oproti předchozím letům je po prvních sedmi měsících roku 2022 historicky nejvyšší hodnota exportu Kolumbijské republiky, na kterém má největší podíl zejména prodej paliv a produktů z těžebního průmyslu.

Kolumbijský export dosáhl v počátečních sedmi měsících roku 2022 celkem 34,6 miliardy dolarů (přibližně 860 miliard korun), což v porovnání se stejným obdobím v roce 2021 představuje celkový růst o 59,8 %. 

Při srovnání let 2019 a 2022 pak export vzrostl o 46,7 %. Před pandemií totiž vývoz země od ledna do července činil 23,6 miliardy dolarů. Lze tudíž konstatovat, že kolumbijský export je za stejné období vyšší než v době před samotnou pandemií. Největší růst má export paliv a produktů z prostředí těžebního průmyslu, který se ročně navýšil o 98,8 %, nominálně o 19,7 miliardy dolarů. Konkrétně se jedná o zvýšení exportu ropy o 71,3 % a uhlí o 188,9 %. 

Dále například zemědělské produkty, potraviny a nápoje zaznamenaly taktéž roční nárůst exportu, a to konkrétně o sedm miliard dolarů, což představuje v porovnání s předešlým obdobím nárůst o 35,1 %. Konkrétním příkladem zde může být pražená káva, u které se do července zvýšil prodej o 41 % a vygenerovala tak 64,7 milionu dolarů.

Pokud jde o destinace hlavním vývozním obchodním partnerem Kolumbijské republiky za prvních sedm měsíců roku 2022 jsou Spojené státy americké s podílem 26 % na celkovém exportu. Za nimi následují Panama (10,6 %), Indie (4,9 %), Nizozemsko (4,8 %), Turecko (4,7 %), Brazílie (4,2 %), Čína (3,6 %). 

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: portafolio.co
    

 

Autor: CzechTrade

Zdroj: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/kolumbijsky-export-je-nejsilnejsi-od-roku-2012