Evropská komise publikovala dne 08/09/2022 přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí. Podle výsledů přezkumu biologická rozmanitost v EU nadále klesá, pokrok pro dosažení dobrého stavu vodních útvarů je pomalý, nástroje oběhového hospodářství nejsou plně využívány, znečištění ovzduší přetrvává a úsilí v oblasti klimatu je zapotřebí navýšit. Komise uvedla, že členské státy musí zajistit více finančních prostředků na pokrytí investičních potřeb pro dosažení cílů v oblasti životního prostředí.

Více informací zde a zde.

Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu