V Národní zemědělské muzeum Praha právě probíhá seminář pro laickou spotřebitelskou i odbornou veřejnost s názvem Vliv reformulace na trvanlivost fyzikálně-chemické vlastnosti potravinářských výrobků, který je součástí projektu NAZV QK1910100. Seminář je zaměřen na téma reformulací potravin ve vybraných oblastech. Budete mít možnost dozvědět se novinky o aktuálním tématu reformulací a setkat se s odborníky z potravinářství. Seminář připravilo Centrum zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací ve spolupráci s VŠCHT Praha, Výzkumný ústav mlékárenský, Pekárna Líčno a Cukrárna Letohrad, Řeznictví H+H a Státní veterinární správa.
Na programu jsou příspěvky Komplexní přístup k optimálnímu stravování, Iva Málková, Méně tuku a méně soli v reformulovaných tepelně opracovaných masných výrobků, vliv na kvalitu, Josef Kameník, Nové trendy úpravy senzorických a nutričních vlastností pekařských výrobků - Marcela Suková, Pavel Skřivan, Snižování obsahu soli v lisovaných bílých sýrech - zástupci z VÚM a VŠCHT Praha a Reformulace potravin v rámci systému Českých cechovních norem a cena Potravinářská komora České republiky o nejlepší inovativní potravinářský výrobek 2022 - Dana Gabrovská a Jan Pivoňka.
 
Autor: Potravinářská komora ČR