V Německu bude pilotně spuštěn nový systém klasifikace přístupu k chovu zvířat. Týkat se bude balení vepřového masa.

Německý stát plánuje pro spotřebitele zjednodušení přístupu k informacím o životních podmínkách hospodářských zvířat. Koncept, který by tohle měl umožnit, získává jasné obrysy. Bude se jednat o grafické logo ve formě černobílého obdélníku, který by měl ukázat úroveň způsobu zacházení se zvířaty na stupnici od minimální zákonné normy až po BIO a umístěný by měl být přímo v rámci hlavního popisu výrobku. Zákazníci si dále budou moci naskenováním QR kódu zjistit, jaké životní podmínky jednotlivé kategorie zaručují.

Celý mechanismus označování potravin, který je už několik let některými řetězci používán, je kritizován pro svoji údajnou neefektivitu. Nicméně plánovaný projekt, který bude pilotně spuštěný v roce 2023 na obalech čerstvého vepřového masa, je prvním centrálně řízeným přístupem, který by měl nahradit dosavadně využívaný koncept a tím pádem zajistit přehlednost používaných symbolů a významně tak přispět k transparentnosti zemědělských praktik.

Zdroj: Focus.de
Vypracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Německo.