Slavnostního zahájení se zúčastňují každoročně. Během návštěvy navštívili řadu vystavovatelů a stánků, jako je Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond, Agrární komora, Potravinářská komora, Český rybářský svaz, Vinařský fond, Jihočeská univerzita - Fakulta rybářstvíf a ochrany vod a další. S představiteli daných institucí diskutovali aktuální problémy českého zemědělství a potravinářství.

Autor: PSP ČR

Vydáno: 25. srpna 2022

Zdroj: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4712&z=16350