Co jíme a jakým způsobem jíme,  je potěšení, ale i tak trochu věda. V dnešní době máme přístup k široké nabídce potravin, o které si ještě naši prarodiče mohli nechat jen zdát. Ale hektický moderní životní styl s sebou přináší nová rizika. Mnoho lidí se potýká s nadváhou související s nevyváženou stravu a nedostatkem pohybu, které ovlivňují jejich zdraví a celkovou kvalitu života.

Většina z nás si přitom chce užívat dobré jídlo a “jíst a žít s chutí”. K tomu je nutná pestrá nabídka potravin na trhu. Výrobci potravin v České republice si jsou vědomi své možnosti napomoci zlepšení zdraví spotřebitelů právě širokou nabídkou svých výrobků, jak těch “standardních”, tak těch, ve kterých došlo ke snížení některých živin, snížení energetické hodnoty či vylepšení nutričního složení. Aby se veřejnost mohla o těchto výrobcích dozvědět, byla založena Platformu pro reformulace (dále jen "PPR").

Cílem PPR je je vytvoření odborného fóra pro diskusi nad jednotlivými reformulačními cíli a technologiemi v rámci které mohou členové PPR:

  • nastavit a komunikovat konkrétní závazky v oblasti reformulací a podpory zdravé výživy;
  • monitorovat a reportovat dosažené výsledky a sdílet zkušenosti s dalšími výrobci;
  • ve spolupráci s akademickou obcí a příslušnými ministerstvy vzdělávat veřejnost.

Tisková zpráva

Pravidla PPR

Zástupci Potravinářské komory ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR dne 26. ledna 2018 podepsali Deklaraci ke zdravému životnímu stylu a tak formalizovali svoji dosavadní spolupráci při naplňování Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, zejména pak Akčního plánu č. 2 Správná výživa a stravovací návyky populace na období 2015 - 2020. Součástí Deklarace je Deset pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu, které jsou odpovědí právě na Zdraví 2020 a jeho akční plány. Tisková zpráva zde.

Dne 18. listopadu 2019 byl schválen vládou nový Strategický rámec Zdraví 2030, který vychází z dříve formulovaných strategických úkolů dokumentu Zdraví 2020. Výrobci potravin, členové Potravinářské komory České republiky, České technologické platformy pro potraviny a Platformy pro reformulace i nadále pokračují v aktivní podpoře cílů Zdraví 2030, zejména v oblasti strategického cíle 1. Ochrana a zlepšení zdraví obyvatel a specifického cíle 1.2. Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví, zvyšování zdravotní gramotnosti prostřednictvím naplňování Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu. Tato navazující Deklarace byla podepsána dne 25. 8. 2022 v rámci zahajovacího dne mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Deklaraci podepsala prezidentka PK ČR Dana Večeřová a náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.  

 

Zdroj: www.reformulace.cz