Výroční zpráva ÚKZÚZ za rok 2021

Sledování výskytu pesticidů ve vodě, půdě a rostlinných produktech na vybraných lyzimetrických stanovištích

 

Příloha


Zdroj: ÚKZÚZ