Podle německého statistického úřadu bylo v roce 2021 v Německu vyrobeno zhruba 12,4 mld. litrů přírodní minerální vody. To odpovídá přibližně 34 mil.
litrových lahví denně. 

Produkce minerálních vod se ale v Německu v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 snížila o 6,3 %. Oproti rekordnímu roku 2018, kdy se vyrobilo celkem 14,4 mld. litrů minerální vody, došlo loni k poklesu  o 13,9%. Důvodem může být nejen skutečnost, že restaurace byly během pandemie covid-19 zavřené, ale také rostoucí zájem domácností o různé vodní filtry a výrobníky sody, které vodu z kohoutku sytí oxidem uhličitým. Stejně jako ve všech letech od roku 2016, také v roce 2021 více než polovina vyrobené minerální vody patřila do kategorie neperlivá či jemně perlivá (58,9 % z celkového objemu). Oproti roku 2011 se tak neperlivých či jemně perlivých minerálek vyrobilo o 52,6% více, tj. 7,3 mld. litrů. Na druhé straně výroba perlivé vody klesla za posledních deset let o více než čtvrtinu (–28,2%) na 5,1 mld. litrů v roce 2021.

Autor: str. 11, STATISTIKA&MY

Vydáno: 7. 8. 2022

Zdroj: https://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2022/08/1804220708.pdf