Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) představil spotřebitelům novou právní úpravu v oblasti změny poskytovatele přístupu k internetu, která vyplývá z evropského kodexu pro elektronické komunikace. Změnu spotřebitel nyní odbaví snáze a nemusí se bát, že bude delší dobu bez dané služby. Pokud chce změnit poskytovatele, pomůže mu grafický návod, který obsahuje stručný popis jednotlivých kroků. Při rozkliknutí jednotlivých kroků se dozví podrobnější informace. Návod, jak postupovat, aby přechod proběhl rychle a bez komplikací, je on-line dostupný zde: https://www.ctu.cz/prenositelnost-internetu.

Další novinka se váže k nevyžádaným marketingovým hovorům, kdy by spotřebitele od 1. července 2022 neměl nikdo po telefonu kontaktovat s nabídkou služeb či zboží, pokud k tomu nedal souhlas. Jednoduchý návod odpovídá na nejčastější otázky:

1. Jak poznám marketingový hovor odporující zákonu o elektronických komunikacích?

2. Co mám dělat v okamžiku přijetí hovoru, který odporuje zákonným pravidlům a obtěžuje mě?

3. Jak si stěžovat u ČTÚ?

Odpovědi jsou on-line dostupné na tomto odkazu: https://www.ctu.cz/nevyzadane-marketingove-hovory-postup-krok-za-krokem.

Poslední novinkou ČTÚ je nové video z dílny Telekomunikační akademie (více o akademii tady: https://akademie.ctu.cz/), ve kterém je přehledně předvedeno, jak správně zabalit a předat do přepravy balíkovou zásilku podle toho, co se zasílá a poštovní podmínky jednotlivých provozovatelů. Dále spotřebitel uvidí, co se se zásilkou děje poté, co ji předá k doručení. Video je ke shlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=hwMKc4T8n-A.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vítá tuto osvětovou činnost Českého telekomunikačního úřadu v oblasti ochrany spotřebitele.

Autor: ČTÚ, www.ctu.cz

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/informace-pro-spotrebitele/cesky-telekomunikacni-urad-predstavil-nekolik-novinek-v-osvete-spotrebitelu--269203/