Konferenci pořádá Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, partnerem akce je Skutečně zdravá škola z.s.
Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula.


Konference v českém jazyce, tlumočení z angličtiny a němčiny zajištěno. Vložné 500 Kč.
Pro registrované účastníky strava zajištěna.

 

Veřejné stravování bude mít klíčovou roli při naplňování cíle strategie „z farmy na vidličku“ (Farm to Fork), dosáhnout 25 % rozlohy zemědělské půdy v EU v ekologickém režimu hospodaření do roku 2030 i při naplňování cíle Akčního plánu Ekologického zemědělství ČR 2021-2027, dosáhnout 5% podílu biopotravin ve veřejném stravování do roku 2027.

Cílem konference je proto učinit první krok k přípravě na požadavky legislativního rámce Evropské unie (EU) o udržitelných potravinových systémech (SFS Law) v České republice a otevřít dialog mezi aktéry trhu.

Více zde:https://www.ctpez.cz/konference/

 

Zdroj: ČTPEZ